Informacje o Wydawnictwie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze ma w swoim dorobku ponad 250 tytułów, wydanych w łącznym nakładzie ponad 320 tys.egz.

Są to przede wszystkim publikacje z zakresu: prawa pracy, prawa gospodarczego, podatków i ubezpieczeń społecznych - w tym wydawnictwa kodeksowe z komentarzami autorskimi i wyborem orzecznictwa (m.in. 14. wydań Kodeksu pracy z komentarzem).

Od 2014 roku wydawane są Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze.


PRZEJŚCIE DO WITRYNY ZESZYTÓW NAUKOWYCH

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

prof. Bogdan Ślusarz - redaktor naczelny
prof. Anetta Barska
dr Janina Jędrzejczak-Gas
dr Jerzy Kaźmierczyk
dr Maria Agnieszka Paszkowicz
dr Joanna Wyrwa

ADRES REDAKCJI:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra
e-mail: biuro@ptezg.pl, tel/fax: (+48) 68 3202589, (+48) 68 3270419.

Przedstawiciel wydawnictwa - Jacek Grzelak

 

Zapraszamy do przedstawiania propozycji wydawniczych na adres Redakcji: biuro@ptezg.pl. Przyjmujemy do wydania monografie naukowe, podręczniki dla studentów, poradniki dla nauczycieli oraz dla kadr przedsiębiorstw i instytucji.

W pierwszej kolejności propozycje wydawnicze podlegają kwalifikacji przeprowadzanej przez Zespół Redakcyjny. Następnie każda zakwalifikowana publikacja jest poddawana zewnętrznej recenzji naukowej. Pozytywne przejście procedury recenzji pozwala na rozpoczęcie prac redakcyjnych.

Więcej szczegółów na temat procedur wydawania i recenzowania artykułów naukowych znajdziecie Państwo na stronie: journal.ptezg.pl