O nas

Ponad 50 lat działalności ● 200 członków ● 35 lat we własnej kamienicy na zielonogórskim rynku ● Ponad 200 tys. absolwentów szkoleń ● 250 tytułów wydawniczych ● Realizacja projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej


REGON 970518585 - NIP 9290118015 - KRS 0000122355

 

Cele działania Towarzystwa:

  • Krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków do swobodnego rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowania ich dorobku
  • Doskonalenie kwalifikacji ekonomistów
  • Inspirowanie oraz wspieranie dzialań zmierzających do racjonalnego gospodarczego i przestrzennego rozwoju województwa
  • Promowanie nowoczesnej edukacji
  • Integrowanie środowiska ekonomistów


Nasz Statut do pobrania (pdf)


Deklaracja członkowska do pobrania (pdf, doc)

 

Nasze Projekty

1. Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF - projekt edukacyjny obejmujacy blisko 100 szkół z MOF Zielona Góra - finansowany z EFS. Więcej o projekcie
2. Modernizacja kształcenia zawodowego -
zajęcia edukacyjne na Uniwersytecie Zielonogórskim dla 7 zielonogórskich Techników - finansowane z EFS. Więcej o projekcie
3. Nauka bez granic

Lider projektu. Partnerzy: Miasto Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, IV LO w Zielonej Górze, BTU Cottbus. Projekt finansowany z EFS.
4. Lubuski barometr koniunktury gospodarczej
Partner stowarzyszenia DWR. Projekt finansowany z EFS.
5. Dziś nowe kwalifikacje - jutro nowa praca !
Projekt szkoleniowy w ramach POKL 6.1.1.  - objął wsparciem 79 osób.
6. Ranking Gmin Województwa Lubuskiego (www.lubuskiranking.pl)
Partner Stowarzyszenia DWR. Ranking (4 edycje) zrealizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego.
7. Samorząd lokalny bliżej obywatela
Partner Stowarzyszenia DWR.
8. Organizacje pozarzadowe Lubuskiego Trójmiasta na rzecz gospodarczego i społecznego rozwoju regionu.
Partner Stowarzyszenia DWR.
9. Budowa platformy internetowej inicjatyw obywatelskich w obrębie Lubuskiego Trójmiasta
10. Integracja organizacji pozarządowych na rzecz utworzenia Lubuskiego Trójmiasta
11. Ekonomia do Polskich Szkół (EKOPOS)
Projekt edukacyjny - wdrażany od 2002 roku w 13 lubuskich szkołach ponadgimnazjalnych, w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Partnerem wiodącym był Uniwersytet w Oldenburgu. Dofinasowanie z Phare CBC.
12. Współpraca z Akademią Techniczną Wuppertal
Koncepcja wspólnych szkoleń transgranicznych z ośrodkiem w Cottbus - finansowana z Phare i Interreg.