Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Temat wiodący zakończonej, XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej brzmiał: "Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm". Temat kolejnej XXXIII edycji (rok szkolny 2019/2020), to: "Gospodarka i społeczeństwo w erze IV rewolucji przemysłowej"


Pełna, aktualna informacja na temat Olimpiady znajduje się na stronie >>> http://owe.pte.pl

(Olimpiada na Facebooku >>> wtyczka z prawej strony ekranu)

 



Misją PTE przy organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest:

  1. upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej,
  2. promowanie aktywności, samodzielności i przedsiębiorczości,
  3. wyławianie i motywowanie najzdolniejszej i najbardziej pracowitej młodzieży.

Staramy się zapewnić lubuskim olimpijczykom wszechstronną pomoc:

  • kupujemy corocznie i udostępniamy im w naszej biblioteczce najlepsze podręczniki,
  • prowadzimy spotkania informacyjne w szkołach,
  • organizujemy w naszej siedzibie ćwiczenia i warsztaty - przy współudziale Klubu Młodych Ekonomistów (laureaci wcześniejszych edycji Olimpiady),
  • finansujemy uczestnictwo w konferencjach i seminariach.

Działamy też na rzecz zapewnienia Olimpiadzie wysokiej rangi i prestiżu:

  • co roku delegujemy naszych laureatów i ich opiekunów naukowych na spotkania w Urzędzie Rady Ministrów (z Premierem lub ministrami) oraz z Prezesami NBP i Warszawskiej GPW,
  • organizujemy uroczyste zakończenie Olimpiady w okręgu lubuskim (co roku - w czerwcu), na którym wręczane są – ufundowane przez nas i przez mecenasów Olimpiady – stypendia, nagrody finansowe i rzeczowe - dla najlepszych olimpijczyków oraz ich nauczycieli,
  • zapewniamy obecność Olimpiady w regionalnych mediach.

W tych działaniach uzyskujemy wsparcie ze strony przedsiębiorców, urzędów i instytucji, którym - podobnie jak nam – zależy na dobrym wykształceniu młodego pokolenia ekonomistów i menadżerów.